HAVEFORENINGEN 

 BALSTRUPVÆNGE.

                           BALSTRUPVEJ 49.

 4100 RINGSTED

HF-Balstrupvænge CVR nr. 33853823


Bestyrelsen kan træffes på telefon: 29 82 09 53,

eller nedenstående mailadresse: 

Velkommen til en haveforening med en lang historie!


Der er gået lang tid siden foreningen som én ud af fire foreninger i Ringsted blev etableret.

Da Balstrupvænge blev startet i 1938 var der 84 haver. Sammenlægning af haver samt etablering af fælleshus, og dermed behov for plads, har reduceret antallet til 65.

Det oprindelige formål om at give familier mulighed for et fristed, der var til at betale er stadig gældende. Traditioner om fællesskab og hjælpsomhed beboerne imellem er årsagen til en stadig velfungerende haveforening. Da foreningen startede, var afgrøder til privat brug en vigtig del af formålet med haverne. Dette formål var fremherskende op gennem 40erne. Dette har ændret sig en del, haverne bruges nu mest til rekreative formål, og beboerne hygger sig med hinanden. En tradition der stadig lever er havelågen- lukker du den betyder det; jeg vil have fred – lader du den stå åben betyder det, kom indenfor.

Går du i tanker om at deltage i det sammenhold, der er i en haveforening, så gå en tur i området og få en sludder med de beboere du møder. Velkommen.Haveforeningen Balstrupvænge blev stiftet marts.1938 stifter og den første bestyrelse var.

Formand.: Ejlert Lassen.

Kasser.: Gunner Jensen

Bestyrelsesmedlem.: Knud Knudsen

Bestyrelsesmedlem.: Chr. Christiansen

Bestyrelsesmedlem.: Svend Larssen


Nedenfor ses indkørselen til Balstrupvænge anno. 1938